ulimi Danish


funda IsiDanishi .
IsiDanishi Wabasaqalayo .
video omuhle .
ungakwazi ukufunda ulimi olusha esikhathini sakho siqu . video tutorial .