nhảy Zumba


học nhảy Zumba mát
di chuyển các bàn cà phê, và bắt đầu nhảy.
lúc đầu các phong trào có vẻ hơi phức tạp và quá nhanh , sau một vài lần bạn sẽ nhảy múa theo điệu nhạc .
phía nam american nhịp điệu .
Zumba lớp trình diễn .
bạn có thể đốt cháy 500-700 calo!
Zumba mà không cần rời khỏi nhà.